Auto
 
   
   5월 가정의달 (가족할인행사)
  글쓴이 : 생활온천     날짜 : 08-05-22 11:26     조회 : 4339    
행사1: 가족2인등록시: 정상요금기준 10%DC

            가족3인등록시: 정상요금기준 15%DC

  행사2: 기존회원이 신규 추천시 운동일수 추가